Fekete Borbála Általános Iskolája

A tanulói jogviszony keletkezésével kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Klebelsberg Központ által meghatározott időszakban kell beíratni.

—————————————————————————————————————————–

A Fekete Borbála Általános Iskola 1. évfolyamára
a beiratkozás ideje
:

 

 

A gyermeket abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, iskolába kell íratni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a gyermek még egy évig az óvodában marad, illetve ha 2016-ban már a gyermeket beíratták.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

 • Lakcímkártya
 • TAJ szám
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez lehet:
 • Óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
  • Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges,
  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást ( szülők, gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, Gyámhivatal határozata, Bíróság ítélete).
 • A beíratkozásnál nyilatkozni kell a szülőknek a következőről:

Etika vagy Hit-és erkölcstan tantárgyat választja-e? 

                                                                               A Fekete Borbála Általános Iskola Vezetősége

       

E-napló

Kiemelt

Jelenleg nincs fontos információ.

Csengetési rend
előjel. 7:45
1. óra 8:00 - 8:45
2. óra 8:55 - 9:40
3. óra 10:00 - 10:45
4. óra 10:55 - 11:40
5. óra 11:50 - 12:35
alsó felső
ebéd 12:45 - 13:15 6. óra 12:45 - 13:30

fogl.,
szakk.

13:15 - 14:00 ebéd 13:30 - 14:00
7. óra 14:00 - 14:45 tan. szoba
14:00 -16:00
8. óra 14:55 - 15:40
ügyel. 15:40 - 16:00

ügyelet
16:00 - 16:30

Közösség

Add a Startlaphoz

Magyar Honlap Linkek

Pályázatok




TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0032


TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0168

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0473
„Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése”

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban


TÁMOP-6.1.2.A-14/1
„Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés”

Impresszum
Fenntartónk:

Klebelsberg Központ

Elnök: dr. Solti Péter
Webcím: www.kk.gov.hu

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató:
Kapornai Judit

A tárhelyet biztosítja a:
Közlemény

Az oldal valós megjelenéséhez szükséges betűtípus:
Century Gothic.
Amennyiben nem rendelkezik ezzel a betűkészlettel, innen le tudja tölteni:
Century Gothic letöltése


Az oldal valós megjelenéséhez szükséges program:
Adobe Flash.
Amennyiben nem rendelkezik ezzel a programmal, innen le tudja tölteni: